داستان پاتریسون

شرکت پاتریسون در سال ۱۳۸۳ و با هدف توسعۀ تجارت و گرفتن سهم بازار کار خود را آغاز نمود. در طول این سال‌ها توانسته است به بسیاری از تجارت‌های بزرگ و کوچک دیگر کمک کند تا جایگاه خود را در جهان دیجیتال تثبیت نمایند.

در ابتدای فعالیت، تیم پاتریسون تنها از ۳ عضو تشکیل میشد که همگی به اهمیّت فضای دیجیتال برای آیندۀ کشور باور داشتند. اکنون بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، شرکت پاتریسون تبدیل به یکی از برترین شرکت‌ها در زمینۀ فعالیت‌های دیجیتال شده و پروژه‌های موفق بسیاری را در کارنامۀ خود ثبت کرده است. امروز بیش از سی نفر در تیم نوین مشغول به فعالیّت هستند و به برندهای مختلف در زمینۀ دیجیتال یاری می‌رسانند. با اینحال پاتریسونی ها هنوز هم رسالت و هدف خود را فراموش نکرده‌اند. ما می‌خواستیم نقشی هر چند کوچک در جهت رشد و همگانی‌ شدن رسانه‌های دیجیتال داشته باشیم.

برخی از همکاران ما

clientlogo11-gray
Microsoft

Infancy versions have evolved over…

clientlogo12-gray
Ebay

Infancy versions have evolved over…

clientlogo13-gray
Adobe

Infancy versions have evolved over…

clientlogo14-gray
IBM

Infancy versions have evolved over…

clientlogo15-gray
Google

Infancy versions have evolved over…

clientlogo16-gray
Yahoo

Infancy versions have evolved over…

clientlogo17-gray
Discovery

Infancy versions have evolved over…

clientlogo18-gray
Envato

Infancy versions have evolved over…

clientlogo19-gray
Deloitte

Infancy versions have evolved over…

clientlogo20-gray
Audi

Infancy versions have evolved over…